VATANDAŞLIK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Hukuki Danışmanlık İşlemleri ve Mavi Kart

Firmamız deneyimli eğitim ve hukuk ekibiyle vatandaşlıkla alakalı tüm işlemlerde en hızlı şekilde sonuca ulaşmaktadır. Doğumla Türkiye Cumhuriyeti ve başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip kişilerin yabancı öğrenci statüsünden faydalanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izinli olarak (mavi kart) çıkması gerekmektedir. Öğrenci Kaza-i Rüşt dava süreci dahil olmak üzere mavi kartını alıncaya dek tüm hukuki işlemlerini yürütüyoruz.


Kaza-i Rüşt Nedir?

15 yaşını doldurmuş çocuklar açısından erginlik şartı 7421 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 12. Maddesi uyarınca “ergin kılınma” yolu ile sağlanabilir. TMK 12.  Madde şu şekildedir: “On beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.” Bu işleme kaza-i rüşt adı verilir.


Kaza-i Rüşt Davası Nasıl Açılır?

Ergin kılınma işlemi, ergin kılınacak küçüğün Türkiye’de bulunan yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne hasımsız açılacak kaza-i rüşt davası ile gerçekleştirilecektir.  Küçüğün velisinin ve kendisinin rızası gerekmektedir. Mahkemece veliler ve küçük dinlenerek rızaları olduğu anlaşılacaktır. Açılacak davada, yabancı ülke vatandaşlığına ilişkin belgeler ve davada müvekkilin menfaatinin bulunduğunu gösterir somut deliller mutlaka dava dilekçesi ekinde sunulmalıdır.


Mavi Kart Nedir?

Doğumla Türk Vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedeler ve bunların 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinde belirtilen alt soylarına verilen ve söz konusu madde belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belgeyi ifade eder.


Mavi Kartlıların Faydalanamayacağı Haklar

·         Seçme ve Seçilme Hakkı

·         Muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakkı

·         Bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunma hakkı

·         Sosyal güvenliğe ilişkin hakların kullanımında ilgili kanundaki hükümlere tabi olma esası şeklinde kanunda özetlenmiştir.

·         Kanunda ayrıca Mavi Kart sahiplerinin askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü bulunmadığı ifade edilmiştir.


Mavi Kart Sahipleri Türkiye’de Belli Başlı Hangi Haklara Sahiptir?

·         Yabancı ülke vatandaşlarının aksine ikamet izni almadan Türkiye’de ikamet edebilirler.

·         Türkiye’de çalışma izni almaya gerek olmadan özel sektörde çalışabilirler.

·         Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışabilirler. Ancak kadrolu olarak çalışamazlar. Asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar.

·         Türkiye’de gayrimenkul alıp satabilirler. Tapu işlemlerinde mavi kart tek başına kimlik kartı olarak kullanılabilir.

·         Borçlanma süreleri ve yaşı yeterli olan mavi kart sahiplerine emekli aylığı bağlanmasında herhangi bir engel yoktur.

·         Bireysel emeklilikte devlet katkısından faydalanabilirler.

·         Yurtdışından getirdikleri telefonlarını kaydettirebilirler.

·         e – Devlet şifresi alabilirler.

·         BİMER başvurusu yapabilirler.

·         Kamu ihalelerine yerli iştirakçi olarak katılım sağlayabilirler.


·         Mavi kartlı engelliler, araç alımında Türk vatandaşları gibi ÖTV indiriminden yaralanarak araç alabilirler.

·         Turist rehberliğini meslek olarak icra edebilirler.